Privacybeleid en voorwaarden

Privacybeleid

voor Scav-IT

Inleiding

SCAV-IT (“wij”, “ons” of “onze”) respecteert uw privacy en is toegewijd aan de bescherming ervan. Dit Privacybeleid legt uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door om een ​​duidelijk begrip te krijgen van hoe wij uw persoonlijk identificeerbare informatie verwerken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Verzameling van persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u:

 • a) onze website bezoekt;
 • b) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • c) contact opneemt met onze klantenservice;
 • d) een aankoop doet of zich aanmeldt voor onze diensten.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en betalingsgegevens bevatten. We verzamelen ook niet-persoonlijke informatie, zoals geanonimiseerde gebruikersstatistieken om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

Gebruik van persoonlijke gegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • a) uw account te beheren en te onderhouden;
 • b) bestellingen en betalingen te verwerken;
 • c) onze diensten te verbeteren en te personaliseren;
 • d) u marketingmateriaal en nieuwsbrieven te sturen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • e) te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving.

Delen van persoonlijke gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het leveren van onze diensten, zoals betalingsverwerkers en e-maildienstverleners. We zorgen ervoor dat deze partijen ook voldoen aan de toepasselijke privacywetten en -regels.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen indien dit wettelijk verplicht is of om fraude, misbruik of inbreuken op de veiligheid te voorkomen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Deze maatregelen omvatten versleuteling, beperkte toegang tot gegevens en periodieke beoordelingen van onze beveiligingspraktijken.

Bewaren van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of beperkingen aan te brengen op de verwerking ervan. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken of de toepasselijke wet- en regelgeving weer te geven. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen, samen met de datum van de laatste herziening.

Contact

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via:

 • E-mail: [e-mailadres]
 • Telefoon: [telefoonnummer]
 • Post: [adres]

We streven ernaar om eventuele klachten of zorgen over uw privacy zo snel mogelijk aan te pakken. Als u echter van mening bent dat we uw klacht niet naar tevredenheid hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de relevante toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied.